©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologia on erikoisala, joka tutkii aivotoiminnan ja käyttäytymisen välistä suhdetta.

Neuropsykologinen tutkimus on kokonaisvaltainen arvio, jossa kartoitetaan ihmisen tiedon käsittelyä, eli kognitiivisia toimintoja (kuten muistia, tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta) sekä sosiaalisia taitoja, tunnekokemusta ja käyttäytymisen säätelykykyä. Tutkimusmenetelminä käytetään haastattelua, havainnointia, vakioituja testejä, kyselylomakkeita sekä läheisarviota. Tavoitteena on arvioida tiedonkäsittelyn muutosten tai kehityksellisten häiriöiden luonnetta, vaikeusastetta ja haittaavuutta toiminta-, työ- ja opiskelukykyyn. Tutkimuksessa kartoitetaan myös kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden tarvetta ja annetaan suosituksia mahdollisesta lisäselvittelytarpeesta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan vahvuuksia ja kuntoutumisreservejä.

Neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan aina lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksesta saa itse maksavana Kela-korvauksen. Lähettäjätahona voi olla esimerkiksi kunnan terveystoimi, sairaanhoitopiiri, työterveyshuolto, TE-toimistot tai vakuutusyhtiöt. Tutkimus kestää tavallisesti 3-5 tuntia, se voidaan toteuttaa yhden tai useamman tapaamisen puitteissa.

Tulossa tutkimukseen?

Varaa riittävästi aikaa tutkimukseen ja huomioi tämä aika myös auton parkkeerauksen suhteen. Ota mukaan lukulasit ja tarpeelliseksi arvioimasi lääkärinlausunnot. Jos lähete ja maksusitoumus ovat itselläsi, muista ottaa ne mukaan.

Yhteistyökumppanit