©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Psykoterapia

Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkistä hyvinvointia edesauttava, tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi asiakkaan ja terapeutin välillä. Psykoterapian tavoitteena on lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Terapian tavoitteet, pituus ja tiheys määritellään alussa tehdyssä yhteistyösopimuksessa.

Kognitiivinen psykoterapia on teorianmuodostuksessaan ottanut huomioon tieteellisen perustutkimuksen merkittävät tutkimustulokset ja omaksunut ne omien selitysmalliensa taustaksi. Lisäksi kognitiivisen psykoterapian eri sovelluksia on tutkittu paljon, ja ne on tutkimuksissa havaittu hyödyllisiksi mm. masennuksen ja ahdistuksen hoidossa.

Sekä neuropsykologisessa kuntoutuksessa että psykoterapiassa voidaan hyödyntää kehollisia ja tanssillisia keinoja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi.