©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Leena Himanen

Leena Himanen

Minulla on pitkä sairaalatyötausta, olen toiminut neuropsykologin työtehtävissä 1994 lähtien. Toimin aikaisemmin neuropsykologina lasten- ja aikuisten kuntoutusosastolla, neurologian osastolla ja poliklinikalla. Avopuolen yksilökuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2005 lähtien. Kliinisen työn ohella olen tehnyt myös tutkimustyötä. Olen erityisen kiinnostunut aivovammojen ja neuropsykiatristen tilojen diagnostiikasta ja hoidosta. Haluan myös olla kehittämässä neuropsykologisista oireista kärsivien psykoterapiaa (ns. neuropsykoterapiaa) ja systemaattisia hoitokäytäntöjä elämänkaariotteella. Pyrin kuntoutus- ja terapiatyössä noudattamaan näyttöön perustuvaa linjaa, inhimillisyyttä ja yksilöllisiä tilannetekijöitä unohtamatta.

Koulutus

Filosofian tohtori, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto 2011,
Tapaturmaisen aivovamman jälkeiset kognitiiviset toiminnot

Neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti,
Turun yliopisto 2003

Kognitiivinen psykoterapeutti YET 2009

Neuropsykologisen työn kouluttaja- ja työnohjauspätevyys 2008

Kela-pätevyydet (psykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus)

Lyhyet täydennyskoulutukset

Tanssi- ja liiketerapian perusopinnot 2014-2015

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 2017

Kliininen hypnoterapia 2019

EMDR-koulutuksessa (2020-2021)