Leena Himanen

Leena Himanen

Minulla on pitkä sairaalatyötausta, olen toiminut neuropsykologin työtehtävissä 1994 lähtien. Toimin aikaisemmin neuropsykologina lasten- ja aikuisten kuntoutusosastolla, neurologian osastolla ja poliklinikalla. Avopuolen yksilökuntoutusta olen tehnyt vuodesta 2005 lähtien. Kliinisen työn ohella olen tehnyt myös tutkimustyötä. Olen erityisen kiinnostunut aivovammojen ja neuropsykiatristen tilojen diagnostiikasta ja hoidosta. Haluan myös olla kehittämässä neuropsykologisista oireista kärsivien psykoterapiaa (ns. neuropsykoterapiaa) ja systemaattisia hoitokäytäntöjä elämänkaariotteella. Pyrin kuntoutus- ja terapiatyössä noudattamaan näyttöön perustuvaa linjaa, inhimillisyyttä ja yksilöllisiä tilannetekijöitä unohtamatta. Nykyisin toimin myös osa-aikaisena yliopiston lehtorina Turun yliopistossa.

Koulutus

Filosofian tohtori, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto 2011,
Tapaturmaisen aivovamman jälkeiset kognitiiviset toiminnot

Neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti,
Turun yliopisto 2003

Psykologian maisteri,
Turun yliopisto 1993

Kelan neuropsykologisen kuntouttajan
VET-pätevyys

Neuropsykologisen työn kouluttaja- ja työnohjauspätevyys 2008

Kognitiivinen psykoterapeutti
YET 2009

Tanssi- ja liiketerapian perusopinnot
2014 – 2015