©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on näyttöön perustuvaa vuorovaikutuksellista toimintaa, ja se voi kestää lyhyestä ohjauksesta useisiin vuosiin. Se on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka tarkoituksena on lieventää neurokognitiivisen oireiston käytännön haittaa ja edistää toimintakykyisyyttä. Keinoina voivat olla oiretiedostuksen tukeminen, kompensointikeinojen haltuunotto ja kognitiivisten reservien hyödyntäminen. Joskus kuntoutuksen painopisteenä voi olla positiivisen psyykkisen sopeutumisen ja resilienssin eli sinnikkyyden tukeminen. Tapaamisissa ohjataan usein paitsi kuntoutujaa niin myös tämän läheisiä. Yhteistyö kuntoutujan keskeisten sidosryhmien ja muiden hoitavien tahojen kanssa on tavallista. 

Neuropsykologisen kuntoutuksen kustannuksista voi vastata julkinen terveydenhuolto, vakuutusyhtiö tai Kela. Lähettävät tahot myös seuraavat ja arvioivat kuntoutuksen vastetta.